sujet

Visjon og misjon

FIRST IN TRAFFIC SOLUTIONS

SWARCO'S VISJON
Vi skal være førstevalget over hele verden, innen trafikksikkerhet og intelligent trafikkstyring.

 

 

 

SWARCO'S MISJON

SWARCO er et voksende internasjonalt selskap som tilbyr et bredt spekter av produkter, tjenester og løsninger innen trafikkstyring, signalering, parkering og veimerking.

Vårt fokus er å legge til rette for samfunnets økte behov for mobilitet ved å sørge for god trafikkflyt, informere og guide reisende med innovative produkter og tjenester.

Vår misjon er å hjelpe våre kunder med å styre og forbedre mobiliteten og øke trafikksikkerheten. Løsningene våre skal være miljøvennlige, av god kvalitet og gi en bærekraftig avkastning til våre interessenter.

 

ET NATURLIG FØRSTEVALG
SWARCO skal være en lønnsom og langsiktig leverandør av smarte løsninger innenfor vegtrafikk, offentlig transport og integrerte betalingssystemer. De produkter og løsninger vi leverer skal være problemfrie, miljøvennlige, fremtidsrettede og gi våre kunder en optimal kombinasjon av design, pris og ytelse.

Våre løsninger skal være et naturlig førstevalg i de markeder vi er representert, og vi ønsker å ha en aktiv rolle i vår bransje. Vi skal opprettholde høy fleksibilitet, for raskt å kunne tilpasse oss endringer i våre omgivelser og markeder. Gjennom satsing på kompetanseutvikling og et godt arbeidsmiljø, skal vi være en attraktiv arbeidsgiver.