sujet

SWARCO Nordic

SWARCO Nordic har i dag 275 høyt kvalifiserte og engasjerte medarbeidere i Sverige, Norge, Danmark og Finland. SWARCO Nordic inngår i SWARCO Europe's Traffic Management divisjon, med et rendyrket og konsentrert fokus på det Nordiske markedet samt Baltikum.


” Vår viktigste oppgave er å sikre våre kunder en god opplevelse, og vi ønsker å fremstå som profesjonelle og engasjerte innenfor våre fagområder. Vår klare målsetting er å være det naturlige valg for kundene – gjennom å tilby innovative løsninger, høy kvalitet og høy servicegrad fra motiverte og dyktige medarbeidere. Dette er gunnleggende elementer for suksess i vårt marked", fremhever Hans Petter Ødegaard, MD SWARCO Nordic.