sujet

KVALITETS- OG MILJØSTYRINGSSYSTEM I SWARCO

SWARCO har i over 10 år levert løsninger som bidrar til framkommelighet, trafikksikkerhet og forbedret miljø. Vi hjelper våre kunder og partnere med design, setter sammen løsninger og drifter og vedlikeholder utstyret.

Kvalitet og miljø fokus har alltid vært fremtredenen i selskapet både internt og i løsningene som leveres. Selskapet var en av pionerne i avanserte trafikkstyringer og bruk av LED teknologi. I dag er alle trafikklys basert på denne energibesparende teknologien. Nå er selskapet også i ferd med å introdusere teknologien for gatebelysning som vil kunne spare store mengder energi.

For å få en ekstern bekreftelse på kvaliteten og miljøfokuset inngikk selskapet for en tid tilbake en avtale med Det Norske Veritas om sertifisering. SWARCO selskapene i Norden er nå sertifisert innen både kvalitet (ISO9001:2015) og miljø (ISO14001:2004).

Sertifiseringen er en bekreftelse på at våre kunder kan være sikre på at SWARCO vil fortsette å bidra med ledene og miljøfremmende løsninger.

SWARCO i Norden har 275 høyt kvalifiserte medarbeidere som opererer fra kontorer i Oslo, Trondheim, Stockholm, Gøteborg, Karlstad, København og Helsinki.

 

KVALITETSSYSTEMET SKAL

  • Bidra til at kunder når sine mål
  • Bidra til at SWARCO leverer produkter og tjenester med høy kvalitet
  • Bidra til at SWARCO er effektive og kontinuerlig forbedrer hvordan vi imøtekommer forventninger hos kunder, eiere og ansatte.

 

MILJØSTYRINGSSYSTEMET SKAL

  • Bidra til kontinuerlig forbedring av miljøet
  • Bidra til at SWARCO overholder alle lover og regler vedrørende miljøet, og tydeliggjøre viktigheten av å forbedre miljøet ovenfor individer og selskaper
  • Gi prioritet til materialer og produkter som er miljøvennlige
  • Forhindre forurensning
  • Bidra aktivt til innsamling av avfall for gjenvinning og resirkulering

 

 

SWARCO MISSION

  • En viktig del av SWARCOs forretningsidé er å forbedre trafikksikkerheten og trafikkflyten ved å tilby miljøvennlige trafikkløsninger av høy kvalitet.

 

 

 

HØYESTE KREDITTVURDERING

SWARCO NORGE har høyeste kredittvurdering (AAA). Mange bransjer etterlyser at aktørene dokumenterer sin seriøsitet, og stadig flere offentlige og private foretak krever den type informasjon. Rapporten er godkjent i forbindelse med krav om dokumentasjon av soliditet mot offentlig og privat sektor.

 

SWARCO NORGE er dessuten godkjent for leveranser blant annet til jernbane, flyplasser og vegprosjekter - og er autorisert installatør av svak- og sterkstrømsanlegg. SWARCO kan dermed ta hovedansvar for komplette, nøkkelferdige prosjekter fra prosjekteringsfasen til idriftssettelse.

SWARCO NORGE er medlem i RENAS, som sikrer forsvarlig og miljøvennlig håndtering av elektronisk/elektrisk avfall.