sujet

Stockholms Hamnar blir mer effektiv med ny ITS-løsning fra SWARCO

19.11.2015

Stockholms Hamnar bygger nå om og effektiviserer Värtahamnen og Kappelskär for å gjøre seg klare for økt trafikkmengde og for å bli bedre tilpasset størrelsen på fartøyene som kommer. Og SWARCO leverer det nye systemet for trafikkstyring.

Systemet skal håndtere alle inn- og utkjøring av kjøretøy i havneområdet. Dette skal bidra til bedre trafikkflyt og enklere håndtering av kjøretøyene i de ulike havnene. Systemet skal også håndtere tilhengere til vogntog.

Hva blir den største endringen i Värtahamnen?
Det blir en helt ny logistikk i havneområdet. En ny passasjerterminal og fem fullstore kaier. Dette skal bli en moderne og miljøeffektiv havn”, sier prosjektleder i Stockholms Hamnar.

Hvilke inntrykk ønsker du at man skal få av de ombyggede havnene?
”Vi ønsker at de nye havnene skal være effektive, moderne og lette å navigere i. Ankomst og innsjekking skal bli så enkel som mulig”, sier Jan Antonsson.

To store prosjekter som involverer installasjon av intelligente transportsystemer (ITS systemer) er nå under ombygging:

Värtahamnen bygges om i perioden 2013-2016. Målet er å modernisere havnedriften ved blant annet å lage rom for flere kaianlegg og en ny passasjerterminal. Utvidelsen av Värtahamnen inkluderer fem nye og moderne kaianlegg, designet for nåværende og fremtidig ferjetrafikk. Som en del av denne utviklingen, blir ITS benyttet for å bedre trafikkstyringen og logistikken for landtransporten til og fra fergene og havnen.

Kapellskär bygges om i samme periode. Havnen har fått en ny brygge og et utvidet havneplan for å møte dagens og fremtidens krav til økte volum i tillegg til størrelsene på fartøyene. Det blir også installert ITS-system (Intelligent Transport System) på Kapellskär for å bedre trafikkstyring og logistikk for landtransporten til og fra fergene og havnen.

SWARCO er hovedleverandør
SWARCO skal levere et komplett ITS-system for trafikkstyring og håndtering av kjøretøy, samt drift og vedlikehold i fem år. Prosjektet skal være ferdig våren 2017 og vil være en unik ITS-løsning for havneanlegg.

SWARCOs leveranse
Swarco har i samarbeid med sine underleverandører tilbudt en meget effektiv løsning til Stockholms Hamnar.

"Swarco leverer utstyr som kan håndtere det tøffe miljøet i havner.
Vår solide kompetanse og lange erfaring innen trafikkstyring og systemintegrasjon,
i nært samarbeid med våre kunder, er avgjørende for et vellykket prosjekt», sier Anders Jonsson fra SWARCO Sverige AB.

ITS-systemets funksjoner i havnen:

 • Trafikkstyring og adgangskontroll
  Når kjøretøyene nærmer seg havnen, blir de guidet til rett sted. Når de kjører mot havnen blir registreringsskiltene både foran og bak på bilen registrert. Bilens lengde og høyde blir også skannet samtidig. Så kontrollerer systemet om kjøretøyet har en gyldig booking eller ei. Dersom den har gyldig booking blir kjøretøyet guidet via dynamiske henvisningsskilter inn mot havneområdet. Der blir de senere henvist til rett innsjekkingsfil ut fra om det er en personbil, lastebil eller kjøretøy med farlig gods. Om kjøretøyet ikke har gyldig booking blir de automatisk henvist til booking i terminalbygget.
 • Innsjekking
  Når bilene kommer til innsjekking kontrollerer personalet om lengde og høyde i bookingen stemmer overens med opplysningene som ble skannet ved inngangen. Stemmer informasjonen, sendes kjøretøyet videre mot oppstillingsområde som gjelder for den aktuelle avgangen.
 • Guiding til oppstillingsområdet
  Siden det finnes flere fergekaier i samme område, må alle kjøretøy som sjekkes inn henvises til riktig oppstillingsområde. Dette skjer med dynamiske henvisningsskilter.
 • Håndtering av tilhengere uten motorvogn
  Tilhengere uten motorvogn håndteres også av systemet. Motorvognen kommer inn med tilhengeren, bookingen blir kontrollert og de blir guidet videre til parkeringsplassen for tilhengere. Når innsjekkingen er gjort blir den så henvist videre til en oppstillingsplass.
 • Ved inngangen til tilhengerområdet fotograferes tilhengeren fra alle sider for å sjekke om det er skade på den. Når tilhengeren senere blir kjørt om bord vil sjåføren via en terminal få melding om hvor tilhengeren skal hentes og på hvilket fartøy den skal lastes på.
 • Utkjøring fra området
  Når et fartøy ankommer havnen henvises kjøretøyene med henvisningsskilter til tollen og videre ut fra havneområdet.
 • Sikkerhet
  Hvis det oppstår en nødsituasjon, for eksempel brann, har systemet forhåndsprogrammerte evakueringsscenarier som innebærer at alle henvisningsskiltene endres for å kunne lede trafikken bort fra havneområdet.
 • Ved slike tilfeller blir også alle bommer og grinder åpnet. Systemet har også til enhver tid kontroll over hvor kjøretøy med farlig gods befinner seg på området.

Gjennom disse systemene får Stockholms Hamnar en effektiv håndtering av all trafikk til og fra fartøyene. Dette vil bidra til bedre utnyttelse av havneområdet. Det minsker trafikken og bedrer miljøet i området.