sujet

Sparer energi på å skifte ut gamle signalanlegg

08.09.2016

I 2015 fornyet og oppgraderte Herlev kommune i Danmark sine signalanlegg, som en del av et ESCO-prosjekt. Alle styreapparater og signaler ble skiftet ut i tillegg til flere andre forbedringer, som nytt overvåkingssystem og bedre oppstilling av trafikklys i lyskryss.

Alle investeringer i prosjektet forventes tilbakebetalt, i ren energibesparelse, innen en periode på 20 år. Les gjerne hele artikkelen i sin helhet her:

Mange gevinster ved energioptimering af signalanlæg (PDF - 5,84 MB) .