sujet

SWARCO i sentrum for den oppkoplede trafikken

24.04.2018

I Norden og Europa pågår hektisk aktivitet for å digitalisere veitrafikken. Trafikksignaler, motorveisystem, trafikkavstengingskjøretøy og kollektivtrafikk koples opp og data blir gjort tilgjengelig. En sterk drivkraft for denne utviklingen er naturligvis utviklingen mot autonome kjøretøy, men også trender på området Smarte byer og moderne mobilitetstjenester.

SWARCO deltar i flere ulike prosjekter der den digitale trafikkinfrastrukturen utformes og implementeres.

 

 

  • Digital Demo Stockholm Smarte trafikklys
    Stockholm by har en visjon om å være verdens smarteste by i 2040. Som ledd i dette gjennomføres det flere demoprosjekter. Et av disse er Smarte trafikklys, der en Smart city-løsning med regulering av innfartstrafikk, oppkoplede trafikksignaler og kollektivtrafikkprioritet skal testes med mål om å forbedre trafikksituasjonen i en bydel i sentrum av Stockholm.
  • Drive Sweden KRABAT
    Drive Sweden er et nasjonalt strategisk innovasjonsprogram på området mobilitet og bærekraftige byer. Et prosjekt i Drive Sweden er KRABAT, der trafikksignalene skal koples opp og data fra disse skal gjøres tilgjengelig for brukerne av veien, dvs. trafikantene i form av kjøretøyindustrien.
  • Nordic Way 2
    I 2015–2017 ble det gjennomført et EU-pilotprosjekt kalt Nordic Way. Hensikten var å teste tjenester innen C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems). Arbeidet fortsetter nå i Nordic Way 2, der målet er å innføre fungerende C-ITS-tjenester i de 4 nordiske landene, som kan gjøres permanente og standardiseres. Først på nordisk og siden på europeisk nivå.

Samtlige ovenstående prosjekter er et samarbeid mellom samfunnet/veieierne, (byer/kommuner og det svenske Trafikverket), kjøretøysindustrien (Volvo AB, Volvo Cars, Scania m.fl.), forskningen (KTH, Chalmers, RISE) og SWARCO. I flere tilfeller er prosjektene helt avhengige av SWARCOs medvirkning.

 

Prosjektene pågår 2017–2021.