sujet

SWARCO i samarbeid med bilindustrien – for en mer komfortabel reise

24.05.2018

Traffic Light Assistance (TLA) er SWARCOs nye samarbeid om ITS (C/ITS)-utvikling med Volvo og Statens vegvesen, som har som mål å gi bilførere informasjon om “tid til grønt – tid til rødt” for å få trafikken til å flyte best mulig. Trondheim er en av de første nordiske byene som har testet den nye TLA-funksjonen, der applikasjonen ble integrert i 48 lyskryss.

Trenden med ”Internet of things” fører til at kjøretøy og infrastruktur snakker mer og mer sammen. Dette gir nye muligheter. Ved hjelp av gode tekniske løsninger, kan vi utnytte dette til å gjøre reisene i fremtiden sikrere og mer miljøvennlige.

TLA-systemet informerer føreren når bilen nærmer seg et trafikklys og oppgir anbefalt hastighet for at kjøretøyet skal få grønn bølge. Har man fått rødt lys, gir applikasjonen beskjed om hvor lang tid det er igjen til lyset blir grønt. Informasjonen vises på instrumentpanelet i kjøretøyet, eller man kan se det i en egen app.

Formålet med systemet er å påvirke trafikkflyten ved å unngå unødige start og stopp. Dette kan være med på å redusere utslipp fra bilene samtidig med at reisen blir sikrere og mer komfortabel.

Volvo-tester i 2017
I løpet av 2017 ble TLA testet av SWARCO, sammen med Volvo, med en spesialutviklet app.

- For å få resultatene vi ønsket, måtte TLA-systemet motta oppdatert informasjon fra trafikklysene raskt nok til å forhindre at bilen kjørte på rødt lys. Både Volvo og SWARCO var svært fornøyde med testresultatene. Dette er et betydelig skritt mot bruk av førerløse biler, og for bedre sikkerhet og service for sjåfører, sier Morten Søndergaard i SWARCO.

Dette ble gjort mulig med stor støtte fra Ørjan Tveit i Statens vegvesen. SWARCO og bilbransjen leder an i utviklingen og snart kommer vi til å se flere kjøretøy utrustet med TLA-tjenesten, som nå er klar for å lanseres på markedet.

Lignende tester i andre europeiske byer
TLA-systemet er allerede installert og blir testet i andre europeiske byer, for eksempel Berlin, Hamburg og Verona, der SWARCO og Audi tester en lignende løsning – Audi Connect.

Det som er unikt med prosjektet i Trondheim, er ønsket om å gjøre trafikksignaldata tilgjengelige via åpne kilder. Nå som testene har vist seg å være vellykkede, blir det mye enklere for utviklere å lage nye og innovative løsninger.

- SWARCOs misjon er å forbedre folks livskvalitet gjennom å gjøre reiser tryggere, raskere, mer behagelig og mer miljøvennlig. Utviklingen av nye løsninger gjenspeiler misjonen vår. Vi ønsker å ha en ledende rolle innen forskning og utvikling av TLA-systemer og lignende ITS-løsninger. Thomas Rønslund, Sales Manager i SWARCO.