sujet

OFFENTLIG TRANSPORT FÅR FØRSTEPRIORITET MED NYTT CLOUDBASERT SYSTEM!

20.11.2017

Samfunnsutvikling og miljøpåvirkning stiller større og større krav til dagens kollektivtransport. Ett eksempel er Københavns Kommune, som har satt et mål om at 75% av alle reiser skal gjøres med offentlig transport, sykkel eller lignende innen 2025. For at offentlig transport skal bli attraktivt alternativ, må reisetiden for bussene kortes ned og busstilbudet må være pålitelig. Et effektivt tiltak vil være å prioritere bussene i lyskryss. Nå kan operatørene prioritere kollektivtrafikken med en ny skybasert løsning som ikke krever noe maskinvare. I løsningen får de også tilgang til overvåkings- og analyseverktøy.

Utviklingen av avanserte trafikkinformasjons- og posisjoneringssystemer har ført til en betydelig reduksjon i kostnadene ved å supplere trafikklys med bussprioritetssystemer de siste årene. Smart Priority er SWARCOs nye skybaserte løsning for bussprioritet i trafikklys. Systemet tillater prioritering av bestemte busser, basert på bussrute tidsplan i lyskrysset.

Løsningen sender prioritetsforespørsler basert på bussens posisjon og bruker virtuelle detektorplasseringer. Disse markeres og endres via et digitalt kart. Systemet overvåker også trafikksignalene og viser statistikk over ytelse og reisetider.

 

I Smart Priority sitt oversiktskart kan brukeren se bussprioriteten i sanntid. I dette webgrensesnittet kan brukeren opprette, endre og deaktivere detektorsoner. Når bussen får prioritering, lyser det grønt i detektorens soner på kartet.

Kort ned reisetidene
Formålet med trafikklysprioritet er å gjøre det mulig for busser og trikker å korte ned reisetidene, forbedre regelmessigheten og tilby en jevnere og mer attraktiv reise for passasjeren. Et godt bussprioriteringssystem kan redusere bussens kjøretid med opptil 15% i sentrumsområder. I Helsinki ble blant annet forsinkelsen for busser redusert med 40% ved innføring av bussprioritering.

 

Med Smart Prioritys statistikkverktøy kan operatørene få oversikt over tidligere hendelser. De kan se om prioriteringen fungerte godt, og kartlegge hvilke ruter som trenger mer og mindre prioritet.

En buss som i gjennomsnitt har med seg 10-20 passasjerer, vil i vesentlig grad bedre tilgjengeligheten, redusere støyen og ha mindre innvirkning på miljøet. Forskjellen blir stor sammenlignet med tilsvarende transport av en og en person i personbiler.

Men for å kunne overbevise flere om å la bilen stå hjemme og heller reise kollektivt daglig, må kollektivtransporten bli mer pålitelig.