sujet

NY DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNE ER TILDELT SWARCO NORGE AS.

29.05.2017

Det er med glede vi meddeler at Oslo Kommune Bymiljøetaten (BYM) har fornyet kontrakten med SWARCO Norge AS! Vi er igjen blitt valgt som den mest kompetente leverandøren for kommende periode.

Kontrakten omfatter drift og vedlikehold av trafikktekniske installasjoner i Oslo. Dette innebærer at vi vil ha driftsansvar for over 300 signalanlegg, automatiske bussbommer, VMS-skilt og øvrige trafikktekniske installasjoner på vegnettet i Oslo. En tilsvarende kontrakt har vi hatt med BYM siden 2003, så vi er veldig glade for at vi kan fortsette det gode samarbeidet også de neste årene.

Alltid beredt
Så godt som hver dag skjer det noe plutselig og uforutsett ute i trafikken. Det kan være utstyr som blir påkjørt, hærverk og brudd på elektriske ledninger i forbindelse med gravearbeider. Det er noe nytt hver dag. Da er det godt at serviceteknikerne våre står klare til å reparere og skifte ut skadet utstyr. Det må også være et velsmurt apparat rundt for å håndtere feilmeldinger som må rettes raskt for å unngå trafikkaos dersom det skjer noe uforutsett langs veiene. Effektive prosesser rundt feilhåndtering er ikke noe man bygger opp på en dag.

Kompetanse er viktig for oss
SWARCO har lang erfaring med slike serviceoppdrag, blant annet gjennom BYM og Statens Vegvesen (SVRØ) og har bygget opp solid kompetanse. Våre ansatte sitter med svært god kunnskap innen trafikkteknikk, produkter, lagerhåndtering og koordinering. SWARCO er sertifisert for ISO 9001 og 14001 etter den nye 2015-standarden. Dette gir våre kunder og ansatte en trygghet for at vi er en seriøs partner med fokus på kvalitet og HMS.

Få god veiledning og hjelp
Mengden trafikanter på veiene og trafikkmønstre endrer seg over tid, og bør sjekkes og optimaliseres jevnlig for å sikre rett flyt på rett sted. Her ønsker vi å jobbe proaktivt for å sikre en stabil, mer miljøvennlig og forutsigbar drift for brukere, eiere og forvaltere.

SWARCO har et komplett fagmiljø som kan gi råd og veiledning til kommuner, Statens Vegvesen og konsulenter som trenger bistand i prosjektering av et nytt signal anlegg, endringer i et eksisterende, eller i forbindelse med optimalisering av trafikkflyt.

Satser videre på å gjøre service enda bedre
Servicekontrakter innen trafikkteknikk og signalanlegg er og vil være et satsningsområde fremover for SWARCO.

Ørjan Hegg, leder for forretningsområdet Trafikk i Norge, sier det er en anerkjennelse å få tildelt kontrakten for nok en periode. Vi har et helt unikt fagmiljø i Norge innen trafikkteknikk som vi har forvaltet godt i mange år. Viktige stikkord er kompetanseheving og prosessforbedringer samt evnen til å være en forover lent og aktiv partner for våre kunder.

 

Takk til alle som står på!

Servicesjef Trond Vigdal vil rette en stor takk til alle som jobber hardt hver dag på service. «Dere gjør en kjempeinnsats! Det sikrer oss trygghet og stabilitet, som igjen gir et godt grunnlag for å kunne fortsette den solide jobben vi gjør.»