sujet

Intelligente transportsystemer for en bedre kollektivtrafikk

17.04.2018

Ved å motivere til å en overgang fra privatbilisme til kollektivreiser, kan en effektiv og attraktiv kollektivtrafikk bidra til å løse miljø- og trafikkproblemene som oppstår i forbindelse med økningen i befolkningsveksten. Den store pågående urbaniseringen i Norden stiller stadig høyere krav til boligtilbudet og miljøvennlig transport, og stadig flere boligområder etableres utenfor byene, på steder der det tidligere ble sett på som ulønnsomt å bygge. Dette stiller nye krav til bærekraftige transportmuligheter til og fra byene, noe som kan bli mulig ved hjelp av Intelligente transportsystemer (ITS).

 

Gjennom å kombinere flere typer smarte ITS-løsninger kan man oppnå best mulig effekt. Øk antallet kollektivtrafikanter i byen din ved å tilby en pålitelig, sikker og enkel reise.

 

Rett informasjon til rett tid - med sanntidssystem
Ved å tilby de reisende rett informasjon til rett tid kan flere bli motivert til å velge kollektivtrafikken. SWARCOs ombordsystem ”Obis” rapporterer kjøretøyets posisjon hvert sekund og leverer sanntidsinformasjon som virkelig stemmer. Informasjonen blir deretter sendt ut til de som reiser, via skilt, smarttelefoner og tilgjengelighetstilpassede løsninger som f.eks.høyttalerbeskjeder på holdeplasser.

Sikker reise og arbeidsplass med overvåking, alarm og smartere alkolås
Busser som har ”Obis” installert er utstyrt med en smart alkolås som kontrollerer føreren i arbeidstiden. Kontrollen utføres bare når kjøretøyet står stille, og den passer på at føreren ikke har inntatt alkohol før eller under skiftet.

Førere og passasjerer kan føle seg utrygge, særlig på reiser som skjer på kvelden. Et overvåkingssystem på terminaler og ombord på bussen kan redde liv. I en truende situasjon kan fører eller passasjer utløse en alarm ved hjelp av alarmknappene som er plassert på strategiske steder. Trafikksentralen kopler da opp nærliggende overvåkingskamera og kan tilkalle hjelp til stedet.

 

Smart terminalhåndtering til reisesentrum, havner, flyplasser etc.
SWARCOs terminalhåndteringssystem ”Dirigo” gjør det enkelt å optimere en terminal. Dirigo, sammen med et bomsystem, håndterer kjørtøytillatelser på området, dirigerer kjøretøy til rett gate eller holdeplass og håndterer informasjonen på sanntidsskjermene for passasjerer. Tidstabell og terminalområde optimeres automatisk i systemet for å kunne håndtere flere kjøretøyer på et mindre område. Dirigo brukes på flere store buss- og togstasjoner, havner og flyplasser i Norden.

Et eksempel på kombinerte ITS-løsninger for en velfungerende terminal
Rett innenfor terminalområdet møtes bussen av bomsystemet “SwappAccess”, der det kreves en spesiell tillatelse for å komme inn på terminalområdet. Hvis tillatelsen blir godkjent, vises føreren til en ledig holdeplass med kortest mulig avstand til avgangs-/ankomsthall. Samtidig viser Obis ombordenhet antall minutter til avgang. Føreren kan på denne måten slippe fram neste buss til ankomst på samme holdeplass uten noen forsinkelse, og unødvendige stopp unngås for et grønnere klima.

Skilt med sanntidsinformasjon, høyttalerbeskjeder, taktile kart og blindeskrift hjelper reisende å finne riktig holdeplass og gir informasjon om bussens ankomst- og avgangstid. Trafikklederen kan gjennom Dirigo styre informasjonen som vises på skiltene og dermed tilpasse spesifikke beskjeder på forhånd eller sende ut informasjon i sanntid, for eksempel ved avvik. Den som reiser får på denne måten oppdatert informasjon og kontroll over reisen.

 

Med Dirigo har trafikklederen hele tiden full oversikt over hva som skjer på terminalen og hvilke kjøretøy som befinner seg der. Hvis et skilt ikke fungerer som det skal, vises det informasjon om dette i systemet. Trafikklederen kan på denne måten løse problemet umiddelbart.

SWARCOs system er modulbaserte og passer både for store og små kjøretøyflåter. Ta kontakt med oss for å finne den løsningen som passer for nettopp din virksomhet.