sujet

INSPIRASJON TIL SYKKELBY - FRA DANMARK

20.11.2017

Økt trafikk i store byer, i kombinasjon med høye krav til miljøforbedringer og mobilitet, har tvunget en endring i transportpolitikken. Med dette har sykling som transportmiddel fått langt større fokus blant trafikkplanleggere og politikere. Men helsemessige og miljømessige fordeler er ikke nok for å endre adferd blant innbyggerne. Det er et stort behov for økt sikkerhet og tilgjengelighet for syklister i byene våre, om sykkel skal bli et attraktivt valg i hverdagen for brukerne.

NI AV TI I DANMARK EIER EN SYKKEL
Danmark har lenge jobbet med å forbedre sikkerheten og tilgjengeligheten i byene. Derfor er København i 2017 oppført som by nummer en i verden å sykle i, ifølge Wired. Dessuten eier ni av ti dansker en sykkel, mens bare fire av ti dansker har sin egen bil. I 2016 oppnådde også København å ha flere sykler enn biler i sentrum. I følge The Guardian var det ca. totalt 265.700 sykler og 252.600 biler.

Så, hvordan klarer danskene å få dette til?

SYKLISTENE PRIORITERES I DANMARK
Forskning viser at komfort, redusert reisetid og sikkerhet er det viktigste for syklistene. Å måtte stoppe mange ganger med sykkel kan være frustrerende, og det krever både innsats og energi for å få sykkelen opp i en viss hastighet igjen etter en stopp. Løsningen GreenWave fra SWARCO, som du finner i Danmark, hjelper syklistene med å holde en jevnere fart og å unngå unødvendige stopp i signalstyrte kryss.

HVORDAN VIRKER GREEN WAVE-LØSNINGEN?

 

En rekke med lys er nedfelt langs sykkelveien. Disse indikerer hvor lenge det er igjen til krysset litt lengre fremme får rødt eller grønt lys. Det hele illustreres som en slags bølge. Hvis syklistene sykler langs veien og lyset er grønt, så vet de automatisk at de får grønt lys i krysset. Er lysene slukket, kan de ta det mer med ro og sykle i en saktere og jevnere fart inn mot krysset til lysene langs veien igjen blir grønne. Systemet kan også kobles til trafikksignalkontrolleren, som også kan koordinere med flere kryss langs veien for å få en enda bedre opplevelse.

ADVARSELSSKILTER HINDRER PÅKJØRSLER
For å forbedre sikkerheten, har de i Danmark gjort investeringer for å redusere risikoen ved farlige høyresvinger. Et av tiltakene var å installere variable skilter for å advare biler om syklister i nærheten.

BILISTENE ADVARES OM SYKLISTER, PÅ UTSATTE OMRÅDER
LED-lys i bakken og på skilter varsler bilister som skal svinge til høyre om at det kan være sykler i kryssende sykkelfelt. Disse syklistene er nemlig vanskelige å oppdage i sidespeilene i bilen så varselskilt er derfor montert ved hovedveien. Disse er koblet til sensorer som detekterer syklistene på sykkelveien. Når en syklist blir detektert i det farlige området, lyser skiltet opp mot bilistene. Samtidig vises det enten en advarselsmelding eller det står en melding om at bilisten må redusere hastigheten. Skiltene tennes hvis det er syklister i det farlige området og det slår seg av automatisk av når det ikke er syklister der.

FORBEDRE INFRASTRUKTUREN FOR SYKLISTENE BASERT PÅ STATISTIKK
Ved å installere et Sykkelometer kan byen takke syklistene direkte for bidraget ved å vise oppdatert tilpasset statistikk. I tillegg til å vise informasjonen til innbyggerne, vil også byens trafikkingeniører få et godt og detaljert bilde av byens sykkeltrafikk, på samme måte som mange byer i dag teller biler.