sujet

GODT SYNLIGE VMS-/LED-SKILTER

08.06.2015

VMS skilt Støkken

Foto: Mia Roland

Fredag 05.06.2015 ble Statens Vegvesens kontrollstasjon ved Støkken i Vestby satt i drift og det ble i løpet av dagen gjort vellykkede testinger. 14 dager før satte vi også i drift et lignende anlegg på Taraldrud.

Hva kontrollstasjonen brukes til
På kontrollstasjonene kan alle typer kjøretøy kontrolleres. De blir brukt av Tollvesenet, Politiet og Vegvesenet, som enkelte ganger også kjører felleskontroller. Til vanlig brukes de til å påse at tunge kjøretøy har pakket og oppbevart lasten forskriftsmessig. Det er Statens Vegvesen som administrerer stasjonene.

Vellykket testing
Under testingen, kjørte samtlige biler inn på kontrollstasjonen kun dirigert av VMS-skiltene(Variable Message Signs). Testen foregikk uten avsperringer og ekstra mannskap på hovedveien. Under testen var det også skarpt sollys, noe som krever en intens lysstyrke fra diodene for å kunne sikre god synlighet og lesbarhet. Swarcos VMS-skilter bestod testen overlegent.

Beskrivelse av løsningen
Det er levert totalt 18 VMS-skilter til de to kontrollstasjonene. 8 på Støkken og 10 på Taraldrud, med henholdsvis 3 og 4 forhåndsbestemte budskap. Disse kan enkelt veksles mellom via et eget kontrollpanel som SVV har tilgang til. Skiltene slås også på suksessivt slik at bilistene som får de første varslene har god tid til å forberede seg på å svinge av motorveien.

Bilde: Tom Luther fra Statens Vegvesen tester ut det nye kontrollpanelet hvor han enkelt kan skifte grafikk og se hva som vises på skiltene. I tillegg har han en meny øverst med en rekke andre funksjoner å velge mellom.

Selve kontrollpanelet vises på en liten skjerm. I tillegg er det også montert egne brytere. Via skjermen har kontrollørene full oversikt over hvilke skilter som er på, hvilket budskap de har og om det er noen som har blitt skadet. Ved feil på kabler og skilter vil kontrollørene få varsel.

Det nye nå er at alle skiltvisninger blir logget med tidspunkt og hvilket budskap det til enhver tid har. SVV har derfor i fremtiden mulighet til å legge frem bevis på tid og hvilket budskap som har vært synlig i tidsrommet.

I tillegg er det satt opp kameraer for å sjekke at trailerne kjører inn på kontrollstasjonen eller om de bare kjører forbi. Trailere som bare kjører forbi kontrollstasjonen kan bli ilagt bøter.

Avgjørende med god kontrast og synlighet på VMS-skiltene
Tom Luther i Statens Vegvesen uttaler følgende: «Ved kontroller er skiltbudskapet svært tydelig på alle tider av døgnet, og det er merkbart på trafikantenes respons. Langt færre enn tidligere unnlater seg kontroll.»

På VMS-skilter leverer Swarco overlegent. Våre LED-skilter benytter en patentert linseteknologi som sikrer maksimal intensitet og hindrer fantomlys. Dette gjør at skiltet får god kontrast og lesbarhet selv med direkte sollys på skiltene. Skiltene tilpasser seg også lyset det omgir seg i. På dagtid er derfor intensiteten ekstra sterk, mens på kvelden hvor behovet for kontrast ikke er like nødvendig, dempes belysningen slik at skiltene er behagelige å se på og man unngår blending av bilistene.

Swarco er en av ytterst få, om ikke eneste som har god nok kontrast og kvalitet på sine LED- og VMS-skilter, til å levere innenfor samtlige kravspesifikasjoner for LED-skilter langs veiene i Norge i dag.

Montering og installasjon – med normal trafikk
På strekningen ved Støkken er det motorvei med fartsgrense 100 og dette stiller strenge krav til sikkerhet ved arbeid. Vi har derfor måttet sperre av veien for å montere skiltene. Våre montører har jobbet kveld og natt for at trafikken skulle kunne gå mest mulig normalt i perioden.

Løsningen utvides snart med fjernstyring
En egen fjernstyring av systemet er under utvikling. Det skal kunne tas med ut slik at kontrolløren kan oppholde seg på andre steder enn på kontrollstasjonen og fremdeles gjøre endringer på skiltene.

Ønsker du å vite mer om løsningen? Kontakt gjerne vår salgsavdeling for Trafikk.