sujet

Forbedret infrastruktur og optimaliserte havner med SWARCO Port Control System

19.03.2018

I 2013-2016 ble to av havnene til Stockholms Hamnar AB bygget om, og SWARCO Port Control-systemer ble installert for å optimalisere havneområdet gjennom å forbedre trafikkflyten og håndteringen av vogntog. Havnen i sentrum av Stockholm, Värtahamnen, er nå en mer effektiv og miljøvennlig havn med 5 kaier og en moderne passasjerterminal. Värtahamnen har blitt flyttet lenger ut i vannet, og Stockholm by har tatt tilbake store deler av arealet som Stockholms Hamnar AB tidligere administrerte. Nå har Stockholm by fått større plass til å bygge nye boliger og etablere flere arbeidsplasser, og havnen kan håndtere flere fartøyer og mer trafikk på et mindre område.

Forbedret trafikkstyring og optimaliserte terminaler med ITS
SWARCO Port Control System (SPCS) er et moderne, intelligent transportsystem som gir fleksibilitet og passer svært godt inn på en RoRo-terminal (Roll-on/Roll-off-terminal for kjøretøy som kjører inn og ut av skipene selv). Hovedkonseptet er å skape en god logistikkflyt, uten at det går utover noen av de strenge sikkerhetskravene. Dette oppnås ved hjelp av automatisk nummerskiltgjenkjenning (Automatic Number Plate Recognition – ANPR), Variable Message Signs (VMS) og automatisk skadekontroll for vogntog. SPCS holder oversikt over hvor kjøretøy og gods befinner seg til enhver tid. Systemet kan også gi beskjed internt og til eksterne partnere om lokaliseringen.

Automatisering av drift
Ved inngangen til havnen blir bestillingen til kjøretøyet kontrollert ved hjelp av ANPR og skanning som måler lengde og høyde. Hvis reservasjonen er korrekt, åpner sperringen seg og kjøretøyet henvises til riktig venteområde og kjørefil ved hjelp av grafiske VMS-signaler. Hvilken fil kjøretøyet ledes til, er basert på konfigurerbare variabler i SPCS, f.eks. kjøretøytype, avgang og fordeling mellom innsjekkingsskrankene. Havneansatte kan også selv kontrollere trafikklys for trafikkstyring i havnen med en håndholdt enhet. De kan også kan foreta endringer i VMS-skiltingen via denne enheten.

Enklere, tryggere og mer effektiv lasting og lossing av vogntog
I venteområdet for vogntog blir vogntogene fordelt, basert konfigureringer og prioriteringer som er foretatt av havneoperatøren, alt for at lasting og lossing skal gjøres enklere, tryggere og mer effektivt. Reglene som blir satt kan for eksempel avgjøre hvordan og hvor ulike typer farlig gods skal plasseres. Ved å bruke SPCS kan havnearbeidere få tilgang til, og motta veiledning om, hvordan de skal organisere vogntogene i havneområdet og om bord i fartøyene. Vogntog blir automatisk skannet med kameraer for å se etter skader ved inn- og utkjøringen til havnen. Dette gir havnen god oversikt over om eventuelle skader har skjedd ved oppholdet i havneområdet, og sørger for en bedre og ryddigere prosess dersom skadesaker skulle forekomme.

Større krav til havnene – krever mer effektive løsninger
Havner har en viktig rolle i internasjonal logistikk og handel. Krav til kapasitet og forventninger om mer avanserte tjenester øker stadig.

SWARCO Port Control System kan spille en viktig rolle i den pågående digitale transformasjonen av havnene og gi en plattform for nye og mer avanserte tjenester.

Fotokreditering: Stockholms Hamnar AB