sujet

FRA SMARTERE LYSKRYSS, TIL EN SMARTERE BY

24.04.2018

Ved å samle inn data fra detektorer og sensorer kan man gjøre analyser og ut fra dette trigge ulike handlinger, både manuelt og automatisk. Her er det bare kreativiteten som setter en stopper for hva man kan bruke dette til i fremtiden. Alternativene er mange og resultatene vil være med på å forbedre både miljøet og hverdagen til pendlere og byens innbyggere.

Effektiv samkjøring med ett system

Med Omnia er det mulig å samle alle funksjonene i ett system. Resultatene av dette er mange og positive. Alt fra parkeringssensorer til VMS-skilter og lyskryss kan kobles sammen for å sikre en mer effektiv og miljøvennlig trafikkflyt. Via Omnia kan man enkelt og sikkert styre rettigheter og tilgang for flere typer brukere, alt fra superbrukere til midlertidige brukere som kun har behov for tilgang til enkelte deler i systemet.

Hvordan gjøres det rent teknisk?
Omnia bruker et WEB-API (web application programming interface) for å kommunisere med andre løsninger og enheter. Det gjør det enkelt å dele informasjon og samarbeide med andre programmer/applikasjoner og løsninger. Og, ikke minst samle inn data fra detektorer og sensorer. Dataene kan bearbeides videre og analyseres og automatiseres i Omnia, som igjen kan sende data og kommandoer ut igjen til andre programmer og enheter som til for eksempel vær- og miljømålestasjoner og skilt. Dette kan gjøres både realtime og ved å hente inn, oppdatere og eksportere statistikk.


Forslag til 10 funksjoner man for eksempel kunne implementert i løsningen.
Noen av funksjonene eksisterer allerede og andre kan utvikles:

 • Innsamling, bearbeiding og bruk av data
  Nyttig trafikkdata kan både samles, analyseres, bearbeides og brukes i Omnia. Løsningen gir store muligheter for å kjøre ut rapporter, se sammenhenger og trigge automatiserte handlinger basert på innsamlede data.
 • ØKO-kjøring
  Reduser utslipp og legg til rette for en mer sømløs kjøretur. Send data til bilene om hvor lenge det er til lyset blir grønt eller rødt, og foreslå anbefalt kjørefart.
 • Hjelp til å finne parkeringsplass raskt
  I stedet for å reise rundt og lete etter parkeringsplass, skal man kunne få hjelp til å finne den i stedet. Det kan gjøres for eksempel via en app, fra dashbordet i bilen eller ved hjelp av henvisningsskilter langs veien. Hvor det er ledig plass avdekkes med sensorer. Sensorene sender informasjonen inn til Omnia. Derfra kan man hente ut nyttige rapporter i tillegg til å dele informasjon til publikum om hvor de kan parkere.
 • Hendelsesdeteksjon og videoovervåkning (CCTV)
  Hva med en løsning fanger opp uvanlig aktivitet i trafikken automatisk? Det kan være alt fra kødannelse og ulykker til biler som har stoppet midt i veien. Da kan man aktivt gå inn å omdirigere trafikken via Omnia, enten manuelt eller automatisk. Dette kan bidra til hurtigere utrykning, at skadeomfanget reduseres og at trafikken raskere kommer i gang igjen etter en stopp.
 • Optimalisering av intervaller i lyskryss.
  Kalender for planlegging av hvordan trafikklysene skal reagere i lyskryss. Det blir enkelt å legge til rette ved store arrangementer og hendelser som krever at trafikkflyten endres både planlagt og umiddelbart. Men det er også mulig å legge inn mer automatisk funksjonalitet, at endringer trigges automatisk ved ulike hendelser. Systemet er også tilrettelagt for adaptiv dynamisk trafikkoptimalisering.
 • Prioritering av kollektivtrafikken.
  Ved å kunne prioritere kollektivtrafikken, vil man gjøre det til et mer attraktivt tilbud, som igjen vil gi gode miljøgevinster.
 • Skiltstyring / styring av VMS-skilt
  Oppdatering og endring av meldinger på digitale trafikkskilt (VMS-skilt) som kan varsle om ulykker, glatte veier, kø og veiarbeid. Man kan også styre advarselskilt og variable fartsgrenseskilt rundt skoler for å gjøre veien rundt skolene tryggere for barna. Både manuelle og automatiske budskap kan vises.
 • Nødrutenett og prioritet til utrykningskjøretøy
  Hvis hendelser skulle skje som gjør at man må evakuere, er det viktig å få trafikanter raskt vekk fra området. Ved å planlegge nødruter på forhånd kan disse enkelt trigges ved krisesituasjoner for å sikre at folk kommer seg raskere ut av området dette skulle gjelde. I tillegg har man også mulighet til å hjelpe nødetatene så de kommer hurtigere og tryggere frem i de situasjonene der hvert sekund teller.
 • Trafikkstyring basert på luftkvalitet
  Ved å koble til ulike målestasjoner og sende dataene derfra og rett inn til Omnia, kunne det vært mulig å styre trafikken basert på målingene. Ved å sette opp prognoser med samme data kan man også sørge for en mer proaktiv trafikkflyt.
 • Belysning
  Omnia kan også fint brukes til å styre og overvåke belysning. Belysningen kan også styres adaptivt og trigges med sensorer.