sujet

FORNYET DRIFTSAVTALE MED STATENS VEGVESEN REGION ØST!

05.07.2018

SWARCO har fått den gledelige beskjeden fra Statens Vegvesen region øst denne måneden om at vi får fornyet driftskontrakten på signalanlegg på vegnettet frem til 2022! Kontrakten omfatter statlige og fylkeskommunale signalanlegg i Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold. I dag totalt 155 signalanlegg.

Om anbudet og kontrakten
Kontrakten innebærer bygge-, drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til signalanlegg på vegnettet. Oppdraget omfatter bl. a. bygging og ombygging av signalanlegg, kontroll, funksjonstesting og internkontroll samt periodiske arbeider, reparasjon av skader og utskifting/installasjon av objekter.

Oppdraget omfatter også registrering, planlegging av virksomheten, beredskap, dokumentasjon, rapportering til byggherren og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av signalanlegg på vegnettet. Kontrakten gjelder fra 1.9.2018 til 31.08.2022 med opsjon for 1 år til 31.08.2023.

 

«Jeg er utrolig glad for at vi har fått tildelt kontrakten. SWARCO har hatt et tett og godt samarbeid med SVRØ i mange år og vi ser frem til en ny periode med et utvidet geografisk nedslagsfelt da også Østfold, Hedmark og Oppland er omfattet av avtalen. Anbudsprosesser er alltid spennende og nå gikk det i vår favør så vi er meget fornøyde. Vi har en kvalifisert og positiv stab som er klare for å ta fatt på nye oppgaver i en ny kontraktsperiode.» , sier Trond Vigdal, servicesjef i SWARCO Norge AS.

Strenge kvalifikasjons- og kvalitetskrav
For i det hele tatt å bli vurdert som leverandør stilles det strenge krav til seriøsitet, økonomi og gjennomføringsevne. Selskapet skal kunne vise til gode HMS-rutiner og lav ulykkesfrekvens og ha et godt og velfungerende miljøstyringssystem. SWARCO er for øvrig ISO sertifisert både for 14001 og 9001 og gjennomfører jevnlig revisjoner.

SWARCO – en solid aktør
I Norge har SWARCO de siste 14 årene levert prosjekter og løsninger samt drevet service for ITS-markedet, og drifts- og vedlikeholdskontrakter ligger innenfor vårt kjerneområde. Vi produserer også selv en stor andel av utstyr og løsninger for ITS både i Norden og resten av verden, og har derfor svært god kjennskap og verdifull kompetanse. Vi satser også på høy grad av faste ansettelser for å sikre et stabilt, kompetent og faglig dyktig team.