sujet

Et skritt nærmere for førerløse biler – i Trondheim

02.10.2015

Trondheim blir en av de første nordiske byene som tester «traffic light assist»-funksjonen. Kort fortalt skal vi teste kommunikasjonen mellom totalt 48 signalanlegg og noen utvalgte biler. Målet etter hvert er å kunne legge til rette for alt fra førerløse biler og blinde, til kollektivtransport og tungtransport. Mulighetene er mange.

Testing i løpet av 2016
Så fort teknologien er på plass i lyskryssene, skal funksjonaliteten testes. Dette vil bli gjort i et knippe utvalgte biler hos Statens Vegvesen, ved hjelp av en spesialutviklet app.

Hva som skal testes
Denne appen vil gi sjåføren beskjed når bilen nærmer seg et lyskryss/signalanlegg og vil i tillegg oppgi anbefalt kjørefart frem mot lyskrysset. Når testbilene nærmer seg kryssene vil de kunne få informasjon om statusen til lyskrysset. Om det er rødt, gult eller grønt, og hvor lenge det er igjen til fargen endres. Men, hvis noen skulle lure. Bilen vil ikke anbefale fart over anbefalt fartsgrense for å nå krysset i tide.

Testingen vil deretter vise hvor stor faktisk reduksjon i utslipp bilene har hatt, slik at man kan se om dette har en reell betydning. I tillegg håper vi på at sjåføren også vil få en mer behagelig kjøretur, uten for mye stans. Flere bilprodusenter har allerede gjort forsøk med å koble denne informasjonen til bilens adaptive fartskontroll. Denne tilpasser bilens hastighet automatisk, slik at sjåføren skal slippe å stoppe helt opp i lyskryssene.

En viktig del av testingen er å se hvor raskt bilen vil få oppdatert informasjon fra lyskrysset. Vil bilen få oppdatert informasjon såpass raskt at det kan brukes som et sanntidssystem, så kan det også brukes for å øke trafikksikkerheten ved å hindre biler å kjøre på rødt lys.

Hvorfor gjøres dette?
Det forventes at biltrafikken i fremtiden vil komme til å endres. Med økt bruk av førerløse biler dras vi mer og mer mot at teknologien sørger for sikkerheten, i stedet for at vi stoler på menneskelige handlinger og dømmekraft. Målet må være å trygge trafikantene i tillegg til å oppnå en bedre trafikkavvikling med mange unødvendige stopp.

Dataene vil etter hvert bli tilgjengeliggjort for alle, slik at software-utviklere og bilprodusenter får mulighet til å lage nye og smarte applikasjoner som kan brukes i trafikken.

Lignende tester i andre Europeiske byer
Systemet med «traffic light assist» finnes allerede installert i noen få byer i Europa, blant annet Berlin og Verona. Der har de samarbeidet med bilprodusentene for å teste og implementere teknologien.

Det som er unikt for prosjektet i Trondheim er at de ønsker å gjøre trafikksignaldata lettere tilgjengelig via åpne grensesnitt. Under forutsetning av at testingen blir vellykket, blir det også enkelt for utviklere å komme med nye og innovative løsninger.