sujet

ENKLERE REISER FOR FØRERLØSE BILER MED SWARCO OG VOLVO

19.03.2018

Traffic Light Assistance (TLA) er SWARCOs nye samarbeid om ITS (C/ITS)-utvikling med Volvo og Statens vegvesen, som har som mål å gi bilførere informasjon om “tid til grønt – tid til rødt” for å få trafikken til å flyte best mulig. Trondheim er en av de første nordiske byene som har testet den nye TLA-funksjonen, der applikasjonen ble integrert i 48 veikryss og et utvalg Volvo-biler.

Den økte bruken av motoriserte kjøretøy gjør oss mer avhengige av teknologi for å ivareta vår egen sikkerhet, i stedet for å stole på menneskelige handlinger. TLA-systemet informerer føreren når bilen nærmer seg et trafikklys, og angir anbefalt kjørehastighet fram mot trafikklyset. Når et kjøretøy nærmer seg et veikryss, innhenter TLA informasjon om trafikklysstatus; om lyset er rødt, gult eller grønt, og hvor lenge det er til lyset skifter. Dette vises på dashbordet i bilen eller i appen. TLA anbefaler imidlertid ikke hastigheter over fartsgrensen.

Volvo-tester i 2017
I 2017 testet SWARCO TLA-systemet ved bruk av en spesielt utviklet app plassert i utvalgte Volvo-biler fra Volvo Nordic. Dette ble gjort mulig med stor støtte fra Ørjan Tveit i Statens vegvesen. Volvo og SWARCO leder an i utviklingen. Snart får vi se Volvo-biler som er utstyrt med TLA-tjenester, som nå er klare for å lanseres på markedet.

- SWARCOs misjon er å forbedre folks livskvalitet gjennom å gjøre reiseopplevelsen tryggere, raskere, mer praktisk og miljømessig bærekraftig. Utviklingen av nye løsninger gjenspeiler misjonen vår, og ønsker derfor å ta en ledende rolle innen forskning og utvikling av TLA-systemer og lignende ITS-løsninger. Thomas Rønslund, i SWARCO.

Formålet med testene var å vise hvorvidt systemet påvirker bilens utslipp gjennom å unngå unødvendig stans. I tillegg håper vi at føreren får en mer komfortabel kjøretur med mindre stress.

- For å få resultatene vi ønsket, måtte TLA-systemet motta oppdatert informasjon fra trafikklysene raskt nok til å forhindre at bilen kjørte på rødt lys. Både Volvo og SWARCO var svært fornøyde med testresultatene, sier Morten Søndergaard, i SWARCO.

Dette er et stort skritt i retning for bruk av førerløse biler, og et bidrag til økt trafikksikkerhet og bedre tjenester til bilførere. Målet er å gjøre reising tryggere, raskere og mer miljøvennlig for hverdagstrafikanter, og å øke tilgjengeligheten.

Lignende tester i andre europeiske byer
TLA-systemet er allerede installert og blir testet i andre europeiske byer, for eksempel Berlin, Hamburg og Verona, der SWARCO og Audi tester en lignende løsning – Audi Connect.

Det som er unikt med prosjektet i Trondheim, er ønsket om å gjøre trafikksignaldata tilgjengelige via åpne kilder. Nå som testene har vist seg å være vellykkede, blir det mye enklere for utviklere å lage nye og innovative løsninger.