sujet

Siste nytt

Nyheter om oss

SWARCOs innovative projects shown at ITS Copenhagen, 13.09.2018

On ITS World Congress in Copenhagen 2018 SWARCO has and is a part of at least three demonstrations. The Nordic Way 2 project that is led by the Nordic road authorities and two own demonstrations Bike Lane Assist and the Autonomous Valet Parking.

FORNYET DRIFTSAVTALE MED STATENS VEGVESEN REGION ØST!, 05.07.2018

SWARCO har fått den gledelige beskjeden fra Statens Vegvesen region øst denne måneden om at vi får fornyet driftskontrakten på signalanlegg på vegnettet frem til 2022! Kontrakten omfatter statlige og fylkeskommunale signalanlegg i Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold. I dag totalt 155 signalanlegg.

SWARCO i samarbeid med bilindustrien – for en mer komfortabel reise, 24.05.2018

Traffic Light Assistance (TLA) er SWARCOs nye samarbeid om ITS (C/ITS)-utvikling med Volvo og Statens vegvesen, som har som mål å gi bilførere informasjon om “tid til grønt – tid til rødt” for å få trafikken til å flyte best mulig.

SWARCO i sentrum for den oppkoplede trafikken, 24.04.2018

I Norden og Europa pågår hektisk aktivitet for å digitalisere veitrafikken. Trafikksignaler, motorveisystem, trafikkavstengingskjøretøy og kollektivtrafikk koples opp og data blir gjort tilgjengelig. En sterk drivkraft for denne utviklingen er naturligvis utviklingen mot autonome kjøretøy, men også trender på området Smarte byer og moderne mobilitetstjenester.

FRA SMARTERE LYSKRYSS, TIL EN SMARTERE BY, 24.04.2018

Ved å samle inn data fra detektorer og sensorer kan man gjøre analyser og ut fra dette trigge ulike handlinger, både manuelt og automatisk. Her er det bare kreativiteten som setter en stopper for hva man kan bruke dette til i fremtiden. Alternativene er mange og resultatene vil være med på å forbedre både miljøet og hverdagen til pendlere og byens innbyggere.

Intelligente transportsystemer for en bedre kollektivtrafikk , 17.04.2018

Ved å motivere til å en overgang fra privatbilisme til kollektivreiser, kan en effektiv og attraktiv kollektivtrafikk bidra til å løse miljø- og trafikkproblemene som oppstår i forbindelse med økningen i befolkningsveksten. Øk antallet kollektivtrafikanter i byen din ved å tilby en pålitelig, sikker og enkel reise.

PARKERER SIKKERT OG TRYGT PÅ ALVESTA – MED 24/7-SERVICE, 19.03.2018

Hærverk på biler skjer ofte enkelte steder. Da vil et sikkert parkeringssystem være en god løsning. Mikael Johansson på Åkeri Barbro Johansson i Sverige har valgt å lansere sikkerhetsparkering i sentrum. Utstyret som er levert kommer fra SKIDATA og er installert og levert av SWARCO.

Forbedret infrastruktur og optimaliserte havner med SWARCO Port Control System, 19.03.2018

I 2013-2016 ble to av havnene til Stockholms Hamnar AB bygget om, og SWARCO Port Control-systemer ble installert for å optimalisere havneområdet gjennom å forbedre trafikkflyten og håndteringen av vogntog. Havnen i sentrum av Stockholm, Värtahamnen, er nå en mer effektiv og miljøvennlig havn med 5 kaier og en moderne passasjerterminal.

ARLANDAS NYE LANGTIDSPARKERING UTSTYRT MED STATE-OF-THE-ART-TEKNOLOGI FRA SWARCO, 20.11.2017

Skandinavias ledende flyplass, Arlanda, har gjort det enklere å finne ledig parkeringsplass. De lanserte nylig en ny langtidsparkering utstyrt med SWARCOs sensorer og parkeringsguidingssystemer på alle sine 1561 parkeringsplasser for å gjøre trafikken i parkeringen mer effektiv.

INSPIRASJON TIL SYKKELBY - FRA DANMARK, 20.11.2017

København ble oppført som favorittby nummer en i verden å sykle i, og i sentrum er det flere sykler enn biler. Hvordan får de det til? Se og lær, reduser luftforurensningen og øk tilgjengeligheten med sykkelvennlige løsninger – på samme måte som danskene har gjort det.

OFFENTLIG TRANSPORT FÅR FØRSTEPRIORITET MED NYTT CLOUDBASERT SYSTEM!, 20.11.2017

Utviklingen av avanserte trafikkinformasjons- og posisjoneringssystemer har ført til en betydelig reduksjon i kostnadene ved å supplere trafikklys med bussprioritetssystemer de siste årene. Smart Priority er SWARCOs nye skybaserte løsning for bussprioritet i trafikklys. Systemet tillater prioritering av bestemte busser, basert på bussrute tidsplan i lyskrysset.

Sparer energi på å skifte ut gamle signalanlegg, 08.09.2016

I 2015 fornyet og oppgraderte Herlev kommune i Danmark sine signalanlegg, som en del av et ESCO-prosjekt. Alle styreapparater og signaler ble skiftet ut i tillegg til flere andre forbedringer, som nytt overvåkingssystem og bedre oppstilling av trafikklys i lyskryss.

Stockholms Hamnar blir mer effektiv med ny ITS-løsning fra SWARCO, 19.11.2015

Stockholms Hamnar bygger nå om og effektiviserer Värtahamnen og Kappelskär for å gjøre seg klare for økt trafikkmengde og for å bli bedre tilpasset størrelsen på fartøyene som kommer. Og SWARCO leverer det nye systemet for trafikkstyring.

Et skritt nærmere for førerløse biler – i Trondheim, 02.10.2015

Trondheim blir en av de første nordiske byene som tester «traffic light assist»-funksjonen. Kort fortalt skal vi teste kommunikasjonen mellom totalt 48 signalanlegg og noen utvalgte biler. Målet etter hvert er å kunne legge til rette for alt fra førerløse biler og blinde, til kollektivtransport og tungtransport.

GODT SYNLIGE VMS-/LED-SKILTER, 08.06.2015

Fredag 05.06.2015 ble Statens Vegvesens kontrollstasjon ved Støkken i Vestby satt i drift og det ble i løpet av dagen gjort vellykkede testinger. 14 dager før satte vi også i drift et lignende anlegg på Taraldrud.