sujet

Siste nytt

Nyheter om oss

PARKERER SIKKERT OG TRYGT PÅ ALVESTA – MED 24/7-SERVICE, 19.03.2018

Hærverk på biler skjer ofte enkelte steder. Da vil et sikkert parkeringssystem være en god løsning. Mikael Johansson på Åkeri Barbro Johansson i Sverige har valgt å lansere sikkerhetsparkering i sentrum. Utstyret som er levert kommer fra SKIDATA og er installert og levert av SWARCO.

ENKLERE REISER FOR FØRERLØSE BILER MED SWARCO OG VOLVO, 19.03.2018

Traffic Light Assistance (TLA) er SWARCOs nye samarbeid om ITS (C/ITS)-utvikling med Volvo og Statens vegvesen, som har som mål å gi bilførere informasjon om “tid til grønt – tid til rødt” for å få trafikken til å flyte best mulig. Trondheim er en av de første nordiske byene som har testet den nye TLA-funksjonen, der applikasjonen ble integrert i 48 veikryss og et utvalg Volvo-biler.

Forbedret infrastruktur og optimaliserte havner med SWARCO Port Control System, 19.03.2018

I 2013-2016 ble to av havnene til Stockholms Hamnar AB bygget om, og SWARCO Port Control-systemer ble installert for å optimalisere havneområdet gjennom å forbedre trafikkflyten og håndteringen av vogntog. Havnen i sentrum av Stockholm, Värtahamnen, er nå en mer effektiv og miljøvennlig havn med 5 kaier og en moderne passasjerterminal.

ARLANDAS NYE LANGTIDSPARKERING UTSTYRT MED STATE-OF-THE-ART-TEKNOLOGI FRA SWARCO, 20.11.2017

Skandinavias ledende flyplass, Arlanda, har gjort det enklere å finne ledig parkeringsplass. De lanserte nylig en ny langtidsparkering utstyrt med SWARCOs sensorer og parkeringsguidingssystemer på alle sine 1561 parkeringsplasser for å gjøre trafikken i parkeringen mer effektiv.

INSPIRASJON TIL SYKKELBY - FRA DANMARK, 20.11.2017

København ble oppført som favorittby nummer en i verden å sykle i, og i sentrum er det flere sykler enn biler. Hvordan får de det til? Se og lær, reduser luftforurensningen og øk tilgjengeligheten med sykkelvennlige løsninger – på samme måte som danskene har gjort det.

OFFENTLIG TRANSPORT FÅR FØRSTEPRIORITET MED NYTT CLOUDBASERT SYSTEM!, 20.11.2017

Utviklingen av avanserte trafikkinformasjons- og posisjoneringssystemer har ført til en betydelig reduksjon i kostnadene ved å supplere trafikklys med bussprioritetssystemer de siste årene. Smart Priority er SWARCOs nye skybaserte løsning for bussprioritet i trafikklys. Systemet tillater prioritering av bestemte busser, basert på bussrute tidsplan i lyskrysset.

NY DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNE ER TILDELT SWARCO NORGE AS. , 29.05.2017

Det er med glede vi meddeler at Oslo Kommune Bymiljøetaten (BYM) har fornyet kontrakten med SWARCO Norge AS! Vi er igjen blitt valgt som den mest kompetente leverandøren for kommende periode.

FULL KONTROLL I TAXIKØEN PÅ LANDVETTER FLYPLASS I SVERIGE, 05.05.2017

Ved Landvetter flyplass i Göteborg har de implementert et system fra SWARCO som skaper god orden i taxikøen. Resultatet er en tryggere og mer komfortabel hverdag for både taxisjåførene og deres kunder. Og, det beste av alt; systemet belønner de mest miljøvennlige bilene!

Sparer energi på å skifte ut gamle signalanlegg, 08.09.2016

I 2015 fornyet og oppgraderte Herlev kommune i Danmark sine signalanlegg, som en del av et ESCO-prosjekt. Alle styreapparater og signaler ble skiftet ut i tillegg til flere andre forbedringer, som nytt overvåkingssystem og bedre oppstilling av trafikklys i lyskryss.

Et skritt nærmere for førerløse biler – i Trondheim, 02.10.2015

Trondheim blir en av de første nordiske byene som tester «traffic light assist»-funksjonen. Kort fortalt skal vi teste kommunikasjonen mellom totalt 48 signalanlegg og noen utvalgte biler. Målet etter hvert er å kunne legge til rette for alt fra førerløse biler og blinde, til kollektivtransport og tungtransport.

GODT SYNLIGE VMS-/LED-SKILTER, 08.06.2015

Fredag 05.06.2015 ble Statens Vegvesens kontrollstasjon ved Støkken i Vestby satt i drift og det ble i løpet av dagen gjort vellykkede testinger. 14 dager før satte vi også i drift et lignende anlegg på Taraldrud.