sujet

Siste nytt

Nyheter om oss

NY DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNE ER TILDELT SWARCO NORGE AS. , 29.05.2017

Det er med glede vi meddeler at Oslo Kommune Bymiljøetaten (BYM) har fornyet kontrakten med SWARCO Norge AS! Vi er igjen blitt valgt som den mest kompetente leverandøren for kommende periode.

Enda mer tilgjengelig kundesupport for alle våre parkeringskunder!, 17.10.2016

Vi ønsker å ha full fokus på det viktigste vi har, nemlig kundene våre. Derfor har vi nå opprettet et nytt og bedre servicetilbud for våre parkeringskunder, med enda bedre tilgjengelighet!

Sparer energi på å skifte ut gamle signalanlegg, 08.09.2016

I 2015 fornyet og oppgraderte Herlev kommune i Danmark sine signalanlegg, som en del av et ESCO-prosjekt. Alle styreapparater og signaler ble skiftet ut i tillegg til flere andre forbedringer, som nytt overvåkingssystem og bedre oppstilling av trafikklys i lyskryss.

Et skritt nærmere for førerløse biler – i Trondheim, 02.10.2015

Trondheim blir en av de første nordiske byene som tester «traffic light assist»-funksjonen. Kort fortalt skal vi teste kommunikasjonen mellom totalt 48 signalanlegg og noen utvalgte biler. Målet etter hvert er å kunne legge til rette for alt fra førerløse biler og blinde, til kollektivtransport og tungtransport.

GODT SYNLIGE VMS-/LED-SKILTER, 08.06.2015

Fredag 05.06.2015 ble Statens Vegvesens kontrollstasjon ved Støkken i Vestby satt i drift og det ble i løpet av dagen gjort vellykkede testinger. 14 dager før satte vi også i drift et lignende anlegg på Taraldrud.