sujet

TRAFIKKLYS SKAPER GRØNN BYGATE I BJØRVIKA

12.05.2014

Grønt fokus

Som et ledd i byplangrep for Oslo er Dronning Eufemias gate en såkalt grønn bygate. Når den står ferdig, vil kollektivtrafikk, gående og syklende få mer plass enn bilene. Prioriteringen blir besørget ved trafikksignaler fra SWARCO, som leverer komplette signalanlegg til prosjektet i Bjørvika.

SWARCOs løsninger bygger på integrerte systemer for trafikkinformasjon der trafikksignaler, kollektivtrafikk og parkering jobber sammen for å minske forsinkelser og miljøpåvirkning samt øke sikkerheten.

Enkelte av anleggene i Bjørvika er levert med nedtellingsfunksjon på rødt/grønt for forgjengere. Nedtellingsfunksjonen viser eksakt gjenstående tid, noe som bidrar til at færre blir usikre og stopper på midtrabatt. Studier viser at mer enn 85% av fotgjengerne føler større sikkerhet ved kryssing av fotgjengerfelt med nedtellingsfunksjon.

Omlegging

I helgen ble kjøremønsteret i Bjørvika endret, slik det er blitt flere ganger de siste tre årene. Søndag ble Dronning Eufemias gate øst for Akerselven tatt i bruk. Dronning Eufemias gate er nå åpen for trafikk i begge retninger mellom Bispegata og P-hus Oslo S. Det er rundt 60 prosent av strekningen. Etter hvert vil det bli åtte lyskryss i gaten. Tre av disse ble tatt i bruk søndag. Det gjelder kryssene Dronning Eufemias gate/Nylandsveien, Dronning Eufemias gate/Stasjonsallmenningen og Dronning Eufeemias gate/Wismargata.

Helgens omlegging er én av tre endringer i år. 6. juni blir det en ny veiomlegging. Da vil Kong Håkon 5s gate, den som går langs Middelalderparken, bli koblet til Bjørvika. I tillegg åpnes nesten hele Dronning Eufemias gate.

Les mer om våre løsninger for "Moderne byer".

Kontaktperson hos SWARCO:
Rune Sørensen