sujet

Smarte veier

Det blir mer varetransport, de fraktes lengre og med stadig strammere tidsfrister. Samtidig pendler flere og flere stadig lengre til og fra jobb. Det gjør at trafikken og trykket på veiene våre øker, særlig i storbyområdene og langs de store riks- og europaveiene.

ITS gjør det mulig å øke effektiviteten i transportsystemet. Det innebærer at veiene kan utnyttes bedre – og at miljøbelastningen kan minskes. ITS anvendes også til å øke trafikksikkerheten gjennom trafikkinformasjon, omkjøringer og veisperrer.

Løsninger

 • TUNNEL & MOTORVEISYSTEMER

  Ved å innføre effektive systemer for regulering av motorvei forbedres veiens kapasitet og trafikksikkerhet.
  SWARCO leverer komplette systemer for motorveistyring, bestående av sentrale systemer, dynamiske skilt, bommer og hendelsesdetektorer.

 • TRAFIKKINFORMASJON

  Ved å gi trafikantene rett informasjon til rett tid kan man forbedre fremkommelighet og sikkerhet. SWARCO leverer en mengde ulike systemer for trafikkmåling, hendelsesdeteksjon, datainnsamling og presentasjon på web eller trafikkinformasjonstavler.

 • TRAFIKKSIKKERHET & MILJØ

  ITS-system kan være et kostnadseffektivt alternativ til fysiske ombygninger og bidra til å økt trafikksikkerhet og bedre miljø. Vi leverer tilpassede løsninger for lokal ITS, som fartspåminnere, varselskilt og bomsystemer.

 • BOMSYSTEMER

  SWARCO leverer løsninger for automatisert adgangskontroll på motorvei og i tunneller via robuste bomsystemer, laget for nordiske forhold.

 • BELYSNING

  Lysstyrken i LED har steget drastisk de siste årene. Dette gjør LED-belysning interessant for trafikkapplikasjoner - ikke bare rent teknisk, men også fra et miljøperspektiv.