sujetsujet

MILJØTEKNOLOGI

Vi er inne i en ny tid hvor mange av oss ønsker å bidra med å beholde vår natur slik vi kjenner den! Vi vet at bilen er basis i vår virksomhet, og dette forplikter oss til at vi er med i å bevare våre omgivelser noe som er et fokus for SWARCO. Ved å tilrettelegge for bruk av miljøvennlig teknologi tilbyr vi miljøbesparende løsninger.

Produkter

  • LADESTASJONER

    Basert på miljøvennlig teknologi og fornybare energikilder er electromobility et svært lovende konsept, spesielt beregnet for urbane områder.

  • PARK&RIDE

    Tilgjengelig informasjon om mulighetene man har til et enkelt bytte fra bil til tog eller buss er et effektivt virkemiddel for å tiltrekke seg nye kollektivbrukere.

  • PARKERINGSHENVISNING

    For bedre trafikkflyt og redusert miljøbelastning tilbyr vi skalerbare parkeringshenvisningsløsninger som kan dekke alt fra store byer til plassanvisning inne i et parkeringshus.