sujetsujet

KAMERA & KOMMUNIKASJON

Våre systemer integreres med produkter og teknologi som gir våre kunder gode kommunikasjons- og sikkerhetsløsninger. Den grunnleggende filosofien bak slike system er å øke service, sikkerhet og forhindre vandalisme og annen kriminalitet. Vi vet at kameraer virker avskrekkende, og i kombinasjon med et godt utbygget kommunikasjonsanlegg gir man kunden en trygghetsfølelse og yter bedre service.

Produkter

 • CCTV

  Den grunnleggende filosofien bak et CCTV-system, er å øke service, sikkerhet og forhindre vandalisme og annen kriminalitet.

 • SENTRALISERT DRIFTSOVERVÅKING

  Sentralisering av drift og administrasjon for flere anlegg som enkelt administreres sentralt via et webgrensesnitt.

 • INTERCOM

  Med et godt utbygget kommunikasjonsanlegg gir man kunden en trygghetsfølelse og yter bedre service

 • NUMMERSKILT- GJENKJENNING

  Nummerlesersystemet har fordelen av at det gjenkjenner kjennemerket (nummerskiltet) til et kjøretøy, og effektiviserer driften av P-anlegget i form av bedre sikkerhet og komfort.