sujetsujet

FINN EN PARKERINGSPLASS

Kravene til plassutnyttelse i byene øker i takt med befolkningsveksten. Dette krever at de tilgjengelige parkingsarealene må utnyttes bedre. SWARCO har teknologien til å løse disse utfordringene for byen, parkeringshuset, parkeringsplassene etc. Våre løsninger benyttes i dag på kjøpesentre, sykehus, P-hus og P-plasser i byer, på lufthavner, kort sagt der hvor det er et behov parkeringsløsninger. En god løsning sørger for bedre utnyttelse av eksisterende parkeringsarealer, gode kundeopplevelser, godt miljø og god økonomi.

Produkter

 • FINN P-PLASS I P-HUS

  Detektering og henvisning av enkeltplasser i P-hus gir en optimal utnyttelse av arealene da man enkelt ledes til ledig plass. Eier får enkelt oversikt over plassene som benyttes mest hyppig.

 • PARK&RIDE

  Tilgjengelig informasjon om mulighetene man har til et enkelt bytte fra bil til tog eller buss er et effektivt virkemiddel for å tiltrekke seg nye kollektivbrukere.

 • FINN EN P-PLASS I BYEN

  Systemet for City Guidance henter informasjon fra P-hus, P-plasser og P-områder. Mindre søketrafikk og generell bedre trafikkflyt gir gevinst for næringslivet i byene og miljøet!

 • FINN P-PLASS I GATA

  SWARCOs løsning for PARK@STREET detekterer enkeltplasser utendørs, enten som et selvstendig system eller tilknyttet system i P-hus.

 • SWARCO APPER

  Våre systemer hjelper deg å hente ut hjelpsom trafikkinformasjon.

 • OMNIA-SENTRALSYSTEM

  OMNIA overvåker og styrer alle typer ITS applikasjoner i et felles grensesnitt.