sujetsujet

HOSTING & IT-DRIFT

Skal du investere i et system, men ønsker å bruke tid på andre ting enn drift av servere? Gjennom å la oss ta hånd om serverne og systemene frigjøres tiden til å kunne fokusere på det som virkelig er viktig.

Våre tjenester omfatter blant annet

  • Kommunikasjonsløsninger
  • Systemkonfigurasjon
  • Serverdrift, vedlikehold og backup
  • Skybaserte tjenester og hosting

Med hosting menes at dere overlater ansvaret for hele eller deler av systemdriften. De fleste av våre systemer er webbaserte, så alt som behøves er tilgang til internett og en nettleser. Vår infrastruktur for skybaserte tjenester finnes i avanserte serverrom, med system for avbruddsfri strømforsyning, klimakontroll, brannsikring og internettsikkerhet.

Systemene overvåkes og oppdateres kontinuerlig, vanligvis helt uten driftsavbrudd. Ved eventuell behov for driftsavbrudd er dette godt planlagt og blir kommunisert i god tid og utført på tider med liten eller ingen aktivitet, som for det meste er netter og helger.