sujetsujet

TRAFIKKSTYRING

Velfungerende trafikksignaler kan generere stor samfunnsøkonomisk nytte i form av bedret fremkommelighet, økt sikkerhet og miljøforbedringer. Trafikksignaler benyttes når trafikken blir for stor til å regulere seg selv på en god måte. De er særlig nyttige i kryss der den ene veien har betydlig mye mer trafikk enn den andre.

Ved å gi et kryss et trafikksignal kan sikkerheten økes med ca 30%. Signaler brukes også der man vil prioritere busser, utrykkningskjøretøy, eller når man av andre grunner ønsker å regulere trafikken eller øke trafikksikkerheten.

SWARCO er markedsledende leverandør av trafikksignalsystemer, med et komplett produktutvalg av styreapparater, trafikklyshoder, detektorer og sentralsystemer for driftsovervåkning og optimalisering av trafikksignaler.

Produkter