sujetsujet

TRAFIKKINFORMASJON

Ved å gi trafikantene rett informasjon til rett tid kan man forbedre fremkommelighet og sikkerhet. En god informasjonsflyt gir også en mer behagelig reise, da det kan minske usikkerhetsfaktorer og stress. Forskning viser at opp til 30% av bilistene endrer rute når de får informasjon om reisetid eller hindringer på veien. Dette gjør at veimyndigheten kan utnytte sitt veinett på en svært effektiv måte.

SWARCO leverer en mengde ulike systemer for trafikkmåling, hendelsesdeteksjon, datainnsamling og presentasjon på web eller trafikkinformasjonstavler.

Produkter

 • OMNIA-SENTRALSYSTEM

  OMNIA overvåker og styrer alle typer ITS applikasjoner i et felles grensesnitt.

 • PLATTFORM FOR AKTIV TRAFIKKINFORMASJON

  MISTIC gir pålitelig trafikkinformasjon for aktiv trafikkstyring via web, apper og trafikkinformasjonstavler

 • VMS - DYNAMISKE TRAFIKK INFORMASJONSSKILT

  LED-baserte dynamiske skilter, utviklet for trafikkmiljø og nordiske forhold. Fra enkle skilt til store fullgrafiske RGB-tavler.

 • SWARCO APPER

  Våre systemer hjelper deg å hente ut hjelpsom trafikkinformasjon.

 • TRAFIKKTELLING

  Hensikten med moderne trafikkapplikasjoner er å få en klar oversikt over trafikken. SWARCO tilbyr flere systemer og produkter for trafikkdatainnsamling og reisetidsmålinger.

 • ITC-2 STYREAPPARAT FOR TRAFIKKSIGNALER

  Et kraftfullt og allsidig styreapparat for alle typer lyskryss, med funksjoner for trafikkregning og bussprioritering

 • RADAR TRAFIKKMÅLING

  SWARCOs TOPO-serie gjør det mulig med en nøyaktig oversikt over bilklassene med en lesning av hastighet, lengde og akustiske signaturer.