sujetsujet

SYKKEL

Økt trafikk i storbyene, i kombinasjon med høye krav til klimaforbedringer, har tvunget frem en endring i transportpolitikken. Dette er grunnen til at sykkelen som fremkomstmiddel har fått et øket fokus hos trafikkplanleggere og politikere. Å sykle er en rask, smidig og miljøvennlig måte å komme seg fram på. Ikke bare forbedrer sykkelpendlerne sin egen helse, men de bidrar også til et bedre miljø og mindre trengsel i trafikken. For å fremme sykling velger stadig flere byer å legge til rette for syklistene, blant annet med tekniske systemer.

SWARCO leverer systemer for sykkeltelling, sykkelbarometer, prioritering i trafikksignaler og varslingssystemer.

Produkter

 • GRØNN BØLGE

  Spar på kreftene og unngå unødige stopp med en jevnere trafikkflyt for syklister! Sikkerheten øker ved at andelen som kjører på rødt reduseres.

 • SYKKELBAROMETER

  Innhenter data om antall passerte syklister pr. dag og totalt i løpet av året. Tallene vises på sykkelbarometeret og statistikk kan hentes ut.

 • SYKKELPRIORITERING I LYSKRYSS

  For bedre fremkommelighet og sikkerhet ved hjelp av signalprioritering for syklister gjennom lyskryss.

 • VARSLINGSSYSTEM - SYKKEL

  SWARCO kan tilby en rekke konsepter for varsling av syklende. Løsningene henvender seg både til den syklende og bilistene.