sujetsujet

PARKERING

Parkering skal være enkelt og trygt. Som bilist ønsker du å raskt finne ledige parkeringsplasser og kun betale for den tiden du faktisk står parkert - uten å risikere parkeringsbøter. God parkeringshenvisning i kombinasjon med et velfungerende parkeringssystem gjør dette mulig. Ikke bare får trafikanten en praktisk god reise, men det hjelper også byene til mindre trengsel i gatene, og gir inntekter for parkeringsoperatører i en uslåelig symbiose.

SWARCO leverer alt fra parkeringsapplikasjoner til mer avanserte spesialløsninger.
Les mer om dette under "Parkering".