sujetsujet

KOLLEKTIVTRAFIKK

Riktig informasjon på rett plass til rett tid gir trygghet, uansett om målet for reisen er arbeidsplassen eller en weekend i Bergen. Reisende må kunne planlegge tiden og motta informasjon om eventuelle forandringer. Det blir lettere å velge kollektivt desto mer pålitelig systemet er. Gode systemer optimaliserer reisetiden på bakgrunn av blant annet færre stopp og smidigere trafikkavvikling.

SWARCOs systemer for kollektivtrafikken bidrar således til et bedre miljø.

Du kan lese mer om dette under "Kollektivtrafikk".