sujet

Moderne byer

Kravet til fremkommelighet, miljøforbedringer og trafikksikkerhet øker, og det samme gjør behovet for et stadig smartere transportsystem. I et bymiljø er det mange ulike transportmidler som deler veiene, samtidig som byens mål er å minske miljøpåvirkningen. Med moderne, integrerte løsninger kan trafikksystemet utnyttes mer effektivt. God trafikkinformasjon, intelligente trafikksignaler og prioritering av kollektivtrafikk er noen eksempler på hvordan man kan gjøre veinettet og transportsystemet mer effektivt.

SWARCOs løsninger for moderne byer bygger på integrerte systemer for trafikkinformasjon der trafikksignaler, kollektivtrafikk og parkering jobber sammen for å minske forsinkelser og miljøpåvirkning.

Løsninger

 • TRAFIKKSTYRING

  SWARCO er markedsledende leverandør av trafikksignalsystemer, med et komplett produktutvalg av styringsapparater, trafikklyshoder, detektorer og sentrale systemer for tilstandskontroll og optimalisering av trafikksignaler.

 • TRAFIKKINFORMASJON

  Ved å gi trafikantene rett informasjon til rett tid kan man forbedre fremkommelighet og sikkerhet. SWARCO leverer en mengde ulike systemer for trafikkmåling, hendelsesdeteksjon, datainnsamling og presentasjon på web eller trafikkinformasjonstavler.

 • KOLLEKTIVTRAFIKK

  Det blir lettere å velge kollektivt desto mer pålitelig systemet er. Gode systemer optimaliserer reisetiden på bakgrunn av blant annet færre stopp og smidigere trafikkavvikling.

 • PARKERING

  Parkering skal være enkelt og trygt. Som bilist ønsker du å raskt finne ledige parkeringsplasser og kun betale for den tiden du faktisk står parkert. God parkeringshenvisning i kombinasjon med et velfungerende parkeringssystem gjør dette mulig.

 • TRAFIKKSIKKERHET & MILJØ

  ITS-system kan være et kostnadseffektivt alternativ til fysiske ombygninger og bidra til å økt trafikksikkerhet og bedre miljø. Vi leverer tilpassede løsninger for lokal ITS, som fartspåminnere, varselskilt og bomsystemer.

 • SYKKEL

  Å sykle er en raskt, smidig og miljøvennlig måte å komme seg fram på. For å fremme sykling velger stadig flere byer å legge til rette for syklistene, blant annet med tekniske systemer.

 • BELYSNING

  Lysstyrken i LED har steget drastisk de siste årene. Dette gjør LED-belysning interessant for trafikkapplikasjoner - ikke bare rent teknisk, men også fra et miljøperspektiv.