sujetsujet

TERMINALHÅNDTERING

Sentrumsnære terminaler er dyre og vanskelige å ekspandere. Med SWARCOs system kan terminalens belegg optimeres slik at utnyttelsen økes til det dobbelte. Sjåførene blir guidet hele veien inn og ut fra terminalen hvilket minsker utslipp og reisetid. Kameraovervåkning fører til økt sikkerhet. Adgangskontroll holder uvedkommen trafikk borte, noe som reduserer riskioen for forstyrrelser.

Produkter

 • ADGANG

  SWARCOs system for adgangskontroll håndterer hvem som har rettighet til å passere i terminalens inn- og utkjørsler.

 • TERMINALOPTIMERING

  Dynamiske holdeplasser optimerer terminalen.Grafisk fremstilling av trafikken som ankommer og forlater terminalen gir en god oversikt for operatørene.

 • FØRERINFORMASJON

  Guiding av sjåførene øker sikkerheten og minsker ventetiden.

 • TJENESTER

  ITS-installasjoner fra SWARCO innhenter daglig enorme mengder trafikkdata. Dette er data som kan foredles til nyttig informasjon for både trafikanter og trafikkoperatører.