sujetsujet

SANNTIDSINFORMASJON

Et av de viktigste virkemidlene for å få publikum til å velge kollektivt er å gi rett informasjon til rett tid. Sanntidsinformasjonen har vært en publikumssuksess og har resultert i en bedre kollektiv opplevelse for brukerne. Når kollektivtrafikken blir mer attraktiv, gjennom prioritering, tilrettelegging og informasjon vil man kunne oppnå gode miljøeffekter ved en overføring fra privatbil til kollektivtrafikk.

SWARCOs erfaring og kompetanse på området gjør at vi kan levere markedets mest anerkjente og komplette system. Flere millioner brukere i Europa får i dag oppdatert informasjon fra vårt system. Informasjonen fåes på holdeplassene og ombord i kollektivkjøretøyet via dynamiske skiltdisplay, på mobilen eller internett.

Produkter

  • OMBORDENHET

    ROADRUNNER er SWARCOs avanserte kjørecomputer, utstyrt med alle funksjoner som trengs for å dekke overvåkingsentralens behov. Enheten har en av markedets mest avanserte navigasjonssystem og et enkelt brukergrensesnitt.

  • SANNTIDSSYSTEM

    FLASH er et system for sanntidsinformasjon. Systemet vet hvor kjøretøyet til enhver tid befinner seg, beregner avvik i forhold til oppsatt rutetid og sørger for informasjon i sanntid.