sujetsujet

KOLLEKTIVPRIORITERING

Prioritering kan benyttes som et effektivt virkemiddel for å forbedre luftkvalitet i byområder og for å redusere klimautslipp fra vegsektoren. Mange av tiltakene som er rettet mot framkommelighet vil også ha miljøeffekter gjennom at det bidrar til bedre flyt og avvikling av trafikken.

SWARCO har utviklet signalprioriteringssystem som sørger for optimal trafikkflyt og trafikkavvikling samtidig som kollektivtrafikken kan få aktiv prioritet. Systemet er fleksibelt og kan tilpasses alle typer signalanlegg i utvalgte områder eller hele byer.

Produkter

  • ADAPTIV STYRING

    UTOPIA er styringssystem for optimering av trafikksignaler i sanntid, bussprioritering og trafikkdata.

  • PRIORITERING OG INNMELDINGSYSTEM

    Prioritering og innmeldingssystem for buss, trikk og utrykningskjøretøy via lyskryssets eksisterende sløyfer.

  • SMART PRIORITERING

    For bedre fremkommelighet og regularitet gjennom aktiv signalprioritering.