sujet

Felles reisende

Riktig informasjon på rett plass til rett tid gir trygghet, uansett om formålet med reisen er arbeidsplassen eller en weekend til Bergen. Reisende må kunne planlegge tiden og motta informasjon om eventuelle forandringer. Mulighet til å velge kollektivt blir lettere jo mer pålitelig systemet er og kollektivprioriteringen enkelte steder gjør at reisetiden reduseres som følge av færre stopp. SWARCOs systemer for kollektivtrafikken bidrar således til et bedre miljø.

Løsninger

 • SYSTEM

  Overvåkning og styring av alle typer ITS applikasjoner i et felles grensesnitt.

 • KOLLEKTIVPRIORITERING

  Signalsystem som sørger for optimal trafikkflyt og trafikkavvikling samtidig som kollektivtrafikken kan få aktiv prioritet.

 • SANNTIDSINFORMASJON

  Sanntidsinformasjon har resultert i en bedre kollektiv opplevelse for brukerne. Vi leverer markedets mest anerkjente og komplette system.

 • PASSASJERINFORMASJON

  Daglig får flere millioner reisende sin informasjon via våre systemer i Norden og i resten av Europa.

 • TERMINALHÅNDTERING

  Sentrumsnære terminaler er dyre og vanskelige å ekspandere. Med SWARCOs system kan terminalens belegg optimeres slik at utnyttelsen økes til det dobbelte.

 • OMBORD

  Vi tilbyr et helhetskonsept ombord på kollektivtransportmiddelet, både innenfor sikkerhet, informasjon og underholdning.