sujetsujet

BELYSNINGSSTYRING

I dag er det mulig å lyse opp byer og samtidig tilpasse belysningsnivåer basert på trafikktetthet, værforhold, og uforutsette hendelser. Det er viktig å skape en miljøvennlig, trygg og attraktiv belysningsatmosfære med reduserte energikostnader. SWARCOs Citylight tilbyr deg alt dette og mye mer. En fremtidsrettet løsning for en ny epoke som setter større krav til miljø og sikkerhet.

Produkter

  • SWARCO CITYLIGHT

    En revolusjonerende, intelligent og webbasert plattform til overvåkning, styring, måling og diagnostisering av utendørsbelysning for hele byer, ikke bare en enkel gate eller et lite område.