sujet

EFFEKTIV BELYSNING

Som verdens største produsent av trafikksignaler har SWARCO lang erfaring innen optisk signalisering. Vår produktportofolio omfatter dynamisk veginformasjon blant annet via VMS skilter, signalregulering av veikryss, togsignaler og LED-baserte gatelys. Alle systemer benytter seg av LED teknologi med svært lang levetid og bruker kun en tiendedel av energibehovet sammenlignet med dagens konvensjonelle lyskilder.
Flere byer og motorveier i Europa og ellers i verden bruker SWARCOs LED baserte produkter til å redusere utslipp og spare penger.

Løsninger

  • BELYSNINGSSTYRING

    En revolusjonerende, intelligent og webbasert plattform til overvåkning, styring, måling og diagnostisering av utendørsbelysning for hele byer. Ikke bare en enkel gate eller et lite område

  • DYNAMISK LYSMARKERING

    Dynamisk lysmarkering bedrer sikkerhetsnivået for trafikantene ved å forebygge kritiske hendelser samt å gi vern ved eventuelle ulykker.

  • LED-GATEBELYSNING - PRODUKTER

    Få oversikt over hvilke gatebelysningsprodukter SWARCO kan tilby, samt anbefaling på bruksområder.