sujet

Produkter & Tjenester

SWARCO har spesialisert seg på utvikling av smarte løsninger innenfor samferdsel og infrastruktur og er en ledende aktør i markedet for intelligente transportsystemer. Løsningene benyttes i dag innenfor vei, jernbane og parkeringsanlegg over hele Norden, og er basert på et bredt spekter av produkter, systemer og tjenester.

SWARCOs effektive trafikkløsninger gir økt mobilitet, bedre trafikksikkerhet samt positive effekter på miljøet!