NY DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSKONTRAKT

Oslo Kommune Bymiljøetaten har fornyet kontrakten med oss.

OFFENTLIG TRANSPORT FÅR FØRSTEPRIORITET

Med nytt cloudbasert system!

  • Intelligente transportsystemer for en bedre kollektivtrafikk

  • PARKERER SIKKERT OG TRYGT PÅ ALVESTA – MED 24/7-SERVICE

  • ENKLERE REISER FOR FØRERLØSE BILER MED SWARCO OG VOLVO

  • Forbedret infrastruktur og optimaliserte havner med SWARCO Port Control System